واریزی ها فقط به شماره کارت های مندرج در سایت انجام شود. قبل از واریز حتما لیست کارت ها را بررسی نمایید | مشاهده

با فعالسازی سیستم همکاری در فروش ، کسب درآمد دائمی داشته باشید | اطلاعات بیشتر

اختلال در برخی سرورها به دلیل حادثه اخیر | اطلاعات بیشتر

شماره کارت ها چاپ


برای مشاهده شماره کارت ها به ترتیب زیر اقدام فرمایید:

  1. به منوی مالی برید
  2. منوی فاکتورهای من را بزنید
  3. فاکتور پرداخت نشده مربوطه را باز نمایید
  4. دکمه ثبت پرداخت را بزنید

آیا این پاسخ مفید بود؟

  • 4
« بازگشت